Broumovské balady

I.

Sedmkrát jsem sestoupil do vlhkých plání podzemí
abych našel stříbrnou lžičku
a stal se tak bohatcem na burze Forsythů

Zde bylo mi velkou oporou vysoké napětí
marxistické teorie oběhu peněz a krve
Ale záhy mi došlo
že hlavou proti zdi
do dobré země neprorazím

To jen v romancích
lahodný nektar dětského smíchu
v dlouhých stínech západu
zvěstuje šťastný domov

Proto jsem si raději osvojil
jisté taje mlynářského řemesla
a s plným odhodláním
jsem plamenným krokem vstoupil
do kočičího labyrintu

 

II.

Prokletí milenčino

Opustíš-li mne za slunných dní
ulehnu v temnotách pod hrozny hněvu
a údolím strachu, kde řádila židovská válka
budu provolávat tvé jméno
dokud neroztančí zlaté stíny v ráji

Pak tě již nestrpí Bůh v zaslíbené zemi
a vyhnanství povede tvé kroky
cestou na severozápad
kde křídla mrtvých labutí
ti nedají zapomenout mé jméno

 

III.

Apokalyptická

Dvanácti hlasy byl vyřčen souhlas

A nastal tedy poslední večer
ale bláhový svět o ničem neví
protože byl proměněn v sud se zlatým dnem
kam hlasy přátel nedolehnou

Na hranice velké západní země
porostou (ve vteřinách setby)
z plamenů rudé zpěvy
až k jestřábímu moři

Ušetřeny zůstanou jen děti
z černé kotliny
jež pod praporem bílého orla
okusí zcela jiné chutě a vůně

Ostatním nezbude
než si zavčasu pojmenovat ohnivým písmem
svou skálu
ve věčné říši hudby
a sníst kostku cukru
ten generátor zázraků
před vstupem na detektor lži –
výborný to průvodce podsvětím

 

8.8.2012

Komentáře