Nesu si svůj kříž

Nesu si svůj kříž Malá reportáž z restaurování a zlacení kříže v obci Krhanice  

Patetická balada Slavonická

Patetická balada Slavonická Přespříliš jsem spěchal z hluku špinavého města na Jihozápad v naději, že zachytím do svých dlaní poslední sluneční rytmy. Jihovýchod mně uvítal srdečně a s rozpustilou upřímností školou sotva povinného dítěte… Tak jsem pociťoval, och, slabosti subjektivního vědomí, rozechvělé energie svého estetického srdce. Ovšem, pýcha a předsudek, sourozenci z nejzdařilejších, dali mi záhy číst […]

Ateliér 45

Úvodní slovo při zahájení činnosti výtvarného studia   Vážení přátelé, vítám vás na slavnostním zahájení činnosti karlínského Ateliéru 45, který vzniká jako výtvarné studio zaměřené na vzdělávání. Proto na úvod jednu otázku: jaký smysl má výtvarná výchova? Odpověď může znít například takto: v zásadě shodný jako výchova hudební, taneční, dramatická či literární, protože všechny druhy umění […]

Antroposofie a umění

Antroposofie a umění Stručný náhled na podstatu výtvarného umění z hlediska hermetických nauk a antroposofie Nejenom u laické veřejnosti, ale i mezi výtvarníky převládá značná nevědomost o původním účelu výtvarné tvorby a o okolnostech, kterými umění po tisíciletí formovalo vědomí člověka. Dnes se stále ještě nahlíží na umělecká díla převážně jako na estetické artefakty a muzeální […]

Broumovské balady

I. Sedmkrát jsem sestoupil do vlhkých plání podzemí abych našel stříbrnou lžičku a stal se tak bohatcem na burze Forsythů Zde bylo mi velkou oporou vysoké napětí marxistické teorie oběhu peněz a krve Ale záhy mi došlo že hlavou proti zdi do dobré země neprorazím To jen v romancích lahodný nektar dětského smíchu v dlouhých stínech západu […]

Esenciální umění

Čistá forma, která vyjadřuje spontánní stav mysli oproštěné od účelu, nás přibližuje k duchovním principům tím, že osvobozuje smysly z pout animality a směruje mysl do nitra (vědomí). Kultivace vnímání prostřednictvím kontemplativních forem, které svým vnitřním řádem soustředí mysl v momentu přímého zažívání jednoty, je prvořadým úkolem esenciálního umění. V takovémto postoji se projevuje reakce na zhoubný rozklad hodnot […]