Antroposofie a umění

Antroposofie a umění Stručný náhled na podstatu výtvarného umění z hlediska hermetických nauk a antroposofie Nejenom u laické veřejnosti, ale i mezi výtvarníky převládá značná nevědomost o původním účelu výtvarné tvorby a o okolnostech, kterými umění po tisíciletí formovalo vědomí člověka. Dnes se stále ještě nahlíží na umělecká díla převážně jako na estetické artefakty a muzeální […]

Esenciální umění

Čistá forma, která vyjadřuje spontánní stav mysli oproštěné od účelu, nás přibližuje k duchovním principům tím, že osvobozuje smysly z pout animality a směruje mysl do nitra (vědomí). Kultivace vnímání prostřednictvím kontemplativních forem, které svým vnitřním řádem soustředí mysl v momentu přímého zažívání jednoty, je prvořadým úkolem esenciálního umění. V takovémto postoji se projevuje reakce na zhoubný rozklad hodnot […]