Patetická balada Slavonická

Patetická balada Slavonická Přespříliš jsem spěchal z hluku špinavého města na Jihozápad v naději, že zachytím do svých dlaní poslední sluneční rytmy. Jihovýchod mně uvítal srdečně a s rozpustilou upřímností školou sotva povinného dítěte… Tak jsem pociťoval, och, slabosti subjektivního vědomí, rozechvělé energie svého estetického srdce. Ovšem, pýcha a předsudek, sourozenci z nejzdařilejších, dali mi záhy číst […]

Broumovské balady

I. Sedmkrát jsem sestoupil do vlhkých plání podzemí abych našel stříbrnou lžičku a stal se tak bohatcem na burze Forsythů Zde bylo mi velkou oporou vysoké napětí marxistické teorie oběhu peněz a krve Ale záhy mi došlo že hlavou proti zdi do dobré země neprorazím To jen v romancích lahodný nektar dětského smíchu v dlouhých stínech západu […]