Bohém i mystik

Kde jsem byl a co jsem dělal

Narodil jsem se v roce 1967 v Praze v česko-ruské rodině. Od dětství kreslím a zkouším malovat. Mám podivný zájem o starověké kultury a archeologii a asistuji při vykopávkách.

V letech 1983–1987 studuji na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze, kde se nejvíce soustředím na modelování, kresbu a dějiny umění. Převládá zájem o sochařství, který mne přivádí k příležitostné práci s kamenem.

Od roku 1987 pracuji jako kameník na opravě Týnského chrámu a jiných pražských památek. V letech 1994–2010 restauruji architekturu a oltáře v interiérech chrámů na Malé Straně v kostelech sv. Mikuláše a Panny Marie Vítězné, kde navrhuji a realizuji vlastní umělecká díla.

V lednu 1994 zažívám iniciační zkušenost kosmického vědomí, která spontánně probouzí pochopení duchovní povahy světa, východních spirituálních tradic, zájem o hermetismus, theosofii a původní křesťanství.

V průběhu času vedle důsledné stylizace lidské rozvíjím v několika etapách abstraktní myšlení ve výtvarné formě. V srpnu 2002 mi velká povodeň zničí ateliér v Praze Holešovicích. Podaří se zachránit jen část mnohaleté práce.

V roce 2003 spoluzakládám sdružení restaurátorů „Agnus“. V letech 2003–2010 pracuji na Starém Městě v dílně, která restauruje sakrální umění. Současně vytvářím umělecké objekty a instalace. Osobní zkušenosti a vhled do podstaty umění definuji jako esenciální umění.